Hệ số khả năng thanh toán lãi vay là gì? Ý nghĩa & công thức

Tác giả: Thuỳ Duyên - Đăng ngày: 17/12/2022 - Cập nhật: 17/12/2022


Dựa vào hệ số khả năng thanh toán lãi vay sẽ đánh giá được khả năng trả lãi vay của các doanh nghiệp. Vậy hệ số này được tính theo công thức nào và áp dụng ra sao, cùng US Vietnam Trade Council tìm hiểu ngay sau đây!

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay là gì?

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (tiếng anh gọi là Interest Coverage Ratio) là một chỉ số tài chính cho biết khả năng chi trả khoản vay của doanh nghiệp đó như thế nào. Bên cạnh đó, thông số này cũng cho biết khả năng tài chính của doanh nghiệp đang hoạt động để tạo ra để trang trải cho chi phí vay vốn phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh.

he so kha nang thanh toan lai vay la gi

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay cũng được tính bằng tỷ lệ nợ và tỷ suất sinh lời. Dựa vào những kết quả này thì có thể xác định được khả năng mà doanh nghiệp có thể trả lãi cho khoản nợ đang còn tồn đọng trong doanh nghiệp. 

Ý nghĩa hệ số khả năng thanh toán lãi vay

Đọc hệ số khả năng thanh toán vay, các nhà đầu tư và nhà phân tích kinh doanh có thể phân tích được: khả năng thanh toán khoản nợ của doanh nghiệp, dòng tiền lưu động, tình hình hoạt động kinh doanh…. tại một thời điểm nhất định. 

Cụ thể nếu: 

  • Hệ số này nếu càng lớn thì các doanh nghiệp đang có dấu hiệu hoạt động rất tích cực kèm theo đó là khả năng thanh toán nợ rất tốt. 
  • Nếu hệ số này thấp thì chứng tỏ khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp thấp. 

Các nhà kinh tế học thường chọn mức hệ số 2 để đánh giá khả năng trả nợ lãi của doanh nghiệp. Như vậy, nếu hệ số khả năng thanh toán thấp hơn 2 cho thấy công ty đang gặp vấn đề và có khả năng vỡ nợ. Nếu hệ số lớn hơn 2 thì khả năng thanh toán nợ tồn động và lãi vay của doanh nghiệp rất tốt.

he so thanh toan lai vay

Công thức tính khả năng thanh toán lãi vay

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay được tính bằng công thức như sau: 

Hệ số thanh toán lãi nợ vay = (Lợi nhuận trước thuế + Lãi nợ vay)/ Lãi nợ vay

Để có thể hiểu rõ hơn về công thức tính khả năng thanh toán lãi vay, chúng tôi sẽ lấy ví dụ từ số liệu cụ thể của một Công ty A, hệ số thanh toán lãi nợ vay được thể hiện như sau:

Chi tiêu Năm 2020 Năm 2021
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 100 98
Lãi nợ vay (tỷ đồng) 32 29
Tổng cộng (tỷ đồng) 132 126
Hệ số thanh toán lãi nợ vay 4.125 4.344

Như vậy có thể thấy hệ số thanh toán lãi vay của công ty A trong năm 2020-2021 là khá cao. Điều này chứng tỏ công ty có khả năng thanh toán khoản lãi nợ vay khá tích cực. 

Kết luận

Trên đây là những thông tin về hệ số khả năng thanh toán lãi vay mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Như vậy, công thức tính khả năng thanh toán lãi vay có thể đánh giá các khả năng chi trả những khoản nợ của doanh nghiệp. Hy vọng thông qua bài viết bạn đã hiểu rõ về chỉ số tài chính này.